ОЦІНКА ВПЛИВУ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ІНСТРУМЕНТУ ПІДТРИМКИ КЛІНІЧНИХ РІШЕНЬ ЯК ЧАСТИНИ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРОЄКТУ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕДИЧНОЇ ПРАКТИКИ В ПЕДІАТРИЧНОМУ ВІДДІЛЕННІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено клінічну практику з використанням mECDS у національному масштабі та за межами EHRs. Незважаючи на обмеження щодо прямого зв’язку даних про використання та практики, було виявлено чіткий зв’язок між використанням інструменту у ВРЗ сайту та збільшенням дотримання цього сайту національним стандартам на практиці. The publication explores clinical practice using mECDS on a national scale and outside of EHRs. nationally and beyond EHRs. Despite the limitations of directly linking linking usage and practice data directly, a clear link was found between the use of the tool in a site's EHR and increased compliance with national standards in practice.
Опис
Ключові слова
електронний інструмент, медична практика, педіатрія, electronic tool, medical practice, paediatrics
Цитування
Артеменко В. О. Оцінка впливу впровадження електронного інструменту підтримки клінічних рішень як частини національного проекту вдосконалення медичної практики в педіатричному відділенні / В. О. Артеменко // Харківський природничий форум [Електронне видання] : V Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 19–20 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків, 2022. – С. 228–229.