Створення мультимедійних презентацій для дітей дошкільного віку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито можливості урізноманітнення навчання в закладах дошкільної освіти (дистанційної, очної і змішаної) мультимедійними технологіями та цифровими програмами. The article reveals the possibilities of diversifying education in preschool education institutions (distance, face-to-face and mixed) with multimedia technologies and digital programs.
Опис
Ключові слова
дошкільна освіта, мультимедійні технології, мультимедійні презентації, preschool education, multimedia technologies, multimedia presentations
Цитування
Холтобіна О. У. Створення мультимедійних презентацій для дітей дошкільного віку / О. У. Холтобіна // Цифрова трансформація освіти та науки : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф., 2–3 берез. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2023. – С. 203–206.