Цифрові сервіси в організації освітнього процесу закладів вищої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто ступінь дослідження проблеми використання цифрових сервісів в організації освітнього процесу у вітчизняній та зарубіжній теорії, виявлено роль та місце цифрових сервісів в освітньому процесі закладів вищої освіті, визначено вплив цифрових сервісів на якість навчання та розвиток інформаційно-цифрової компетентності. The article examines the degree of research on using digital services for education process in the educational organizations within domestic and foreign theory, identifies the role and place of digital services in the educational process of higher education institutions, determines the impact of digital services on the quality of learning and the development of information and digital competence.
Опис
Ключові слова
цифрові сервіси, дистанційне навчання, цифрова компетентність, навчання, освітній процес, digital services, distance learning, digital competence, learning, educational process
Цитування
Собченко Т. М. Цифрові сервіси в організації освітнього процесу закладів вищої освіти / Т. М. Собченко, О. А. Железняк // Цифрова трансформація освіти та науки : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф., 2–3 берез. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2023. – С. 125–129.