Формування культури особистості у дітей дошкільного віку в умовах цифровізації освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором досліджено тему виховання у дошкільнят основ культури особистості за допомогою використання сучасних технологій. Розкрито технології організації культурних практик дитини, у процесі яких збагачуються соціокультурні знання, досвід культурної діяльності, що забезпечує наступність існування культури між поколіннями. The author researched the topic of educating preschoolers in the basics of personality culture with the help of modern technologies. Technologies for organizing cultural practices of the child are disclosed, in the process of which socio-cultural knowledge and experience of cultural activities are enriched, which ensures the continuity of the existence of culture between generations.
Опис
Ключові слова
дошкільна освіта, цифровізація освіти, виховання культури особистості, магістерські роботи, preschool education, digitalization of education, education of personality culture, master's work
Цитування
Липська А. Формування культури особистості у дітей дошкільного віку в умовах цифровізації освіти / А. Липська // Цифрова трансформація освіти та науки : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф., 2–3 берез. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2023. – С. 110–116.