МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах схарактеризовано шляхи формування мотивації студентів до навчання, а також методи та прийоми, що сприяють підвищенню мотивації навчальної діяльності студентів під час стресових ситуацій. Розглянуто застосування в учбовому і виховному процесі інформаційних технологій. The thesis describes ways of forming students' motivation to study, as well as methods and techniques that contribute to increasing the motivation of students' educational activities during stressful situations. The use of information technologies in the educational and educational process is considered.
Опис
Ключові слова
мотивація до навчання, активізація пізнавальної діяльності, студент, майбутній медичний працівник, онлайн-освіта, дистанційна освіта, motivation to study, activation of cognitive activity, student, future medical worker, online education, distance education
Цитування
Толок Д. В. Мотивація студентів до навчання в умовах воєнного стану / Д. В. Толок, І. Т. Сіра // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 358–360.