МАТЕМАТИЧНА ВЗАЄМОДІЯ МІЖ ВЧИТЕЛЯМИ ТА УЧНЯМИ У ФІНСЬКОМУ КЛАСІ МАТЕМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дослідженні розглянуто досвід взаємодії між учасниками навчального процесу у класі математики. Наведені приклади та алгоритми побудови ефективного навчального процесу у математичних класах. The research examines the experience of interaction between the participants of the educational process in the mathematics class. Examples and algorithms for building an effective educational process in mathematics classes are presented.
Опис
Ключові слова
математика, фінська система освіти, взаємодія, mathematics, Finnish education system, interaction
Цитування
Манченко О. Ю. Математична взаємодія між вчителями та учнями у фінському класі математики / О. Ю. Манченко, О. А. Жерновникова // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 70–72.