ОГЛЯД СУЧАСНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЯ ВЕБ-ДИЗАЙНЕРА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розглянуто професію веб-дизайнера та його основні задачі. Подано найбільш популярні сервіси для створення веб-дизайну. Схарактеризовано переваги сервісу Figma для створення веб–дизайнів. The thesis examines the profession of web designer and its main tasks. The most popular web design services are presented. The benefits of Figma to create web designs are characterized.
Опис
Ключові слова
веб-дизайн, сайт, Figma, Sketch, Adobe XD, web design, site
Цитування
Остапенко Л. П. Огляд сучасного інструментарія веб-дизайнера / Л. П. Остапенко, Г. С. Черенкова // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 246–247.