АНОДУВАННЯ ТАНТАЛУ В СУЛЬФАМАТНИХ ЕЛЕКТРОЛІТАХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розглянуто одержання оксидних плівок на поверхні танталу при анодуванні у сульфаматних електролітах. Виявлено оптимальні умови анодування, при яких формуються забарвлені оксидні плівки. Показано, що такі плівки виявляють високу корозійну стійкість. The theses consider the production of oxide films on tantalum surface during anodizing in sulfamate electrolytes. Optimal anodizing conditions are revealed, in which colored oxide films are formed. It is shown that such films show high corrosion resistance. The expediency of introduction of work on anodizing in extracurricular work in chemistry, as well as in the system of circle work of higher education applicants is indicated.
Опис
Ключові слова
тантал, анодування, анодні оксидні плівки, tantalum, anodizing, anodic oxide films
Цитування
Гончар Ю. В. Анодування танталу в сульфаматних електролітах / Ю. В. Гончар, C. Ю. Макєєв // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 314–317.