ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ НАРОДНИХ ІГОР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено психолого-педагогічні умови ефективного використання українських народних ігор в педагогічному процесі дошкільного закладу. Обґрунтувано проблеми використання українських народних ігор в психолого-педагогічному аспекті, проаналізовано альтернативні програми цього напрямку і експериментально опробовано систему народних ігор в особистій дослідній практиці. Розроблено практичні рекомендації щодо використання українських народних ігор, визначенні умов впливу народних ігор на моральний розвиток і виховання дітей. The qualification work investigates the psychological and pedagogical conditions for the effective use of Ukrainian folk games in the pedagogical process of preschool institutions. The problems of using Ukrainian folk games in the psychological and pedagogical aspect are substantiated, alternative programmes in this area are analysed and the system of folk games is experimentally tested in personal research practice. Practical recommendations for the use of Ukrainian folk games, determining the conditions of influence of folk games on the moral development and education of children are developed.
Опис
Ключові слова
українські народні ігри, процес виховання, діти дошкільного віку, Ukrainian folk games, upbringing process, preschool children
Цитування
Лобанова Н. В. Виховання особистості дитини дошкільного віку засобами народних ігор : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / Н. В. Лобанова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2022. – 79 с. : табл. + дод.
Колекції