Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1064
Title: Теоретико-методичні основи дослідження оптимізації фінансово-господарської діяльності підприємства
Other Titles: Теоретико-методические основы исследования оптимизации финансово-хозяйственной деятельности предприятия
Theoretical and methodological foundations of the study of optimization of financial and economic activity of the enterprise
Authors: Соляр, В. В.
Soliar, V.
Keywords: оптимізація
процес оптимізації
системи підприємства
господарські процеси
фінансово-економічні процеси
оптимизация
процесс оптимизации
системы предприятия
хозяйственные процессы
финансово-экономические процессы
optimization
optimization process
enterprise system
business processes
financial and economic processes
Issue Date: Oct-2015
Publisher: Східноукраїнський інститут економіки та управління
Citation: Соляр В. В. Теоретико-методичні основи дослідження оптимізації фінансово-господарської діяльності підприємства / В. В. Соляр // Актуальні питання економічних наук : збірник матеріалів VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 9-10 жовтня 2015 р.) / Східноукр. ін-т економіки та упр. – Запоріжжя : ГО «СІЕУ», 2015. – Ч. 2. – С. 83-84.
Abstract: Проектування фінансово-економічних процесів та систем підприємства спрямоване на комплексне розв’язання проблем його функціонування, визначення раціональних шляхів удосконалення та підвищення ефективності роботи з використанням оцінок і нормативів. Наслідком оптимізації є досягнення більш високих результатів у порівнянні з попередніми. Конкретно це проявляється у прискоренні та здешевленні процесів, скороченні за рахунок неефективних процесів, уникнення перебоїв, перерозподілі часу на стратегічне управління тощо. Проектирование финансово-экономических процессов и систем предприятия направлено на комплексное решение проблем его функционирования, определение рациональных путей совершенствования и повышения эффективности работы с использованием оценок и нормативов. Следствием оптимизации является достижение более высоких результатов по сравнению с предыдущими. Конкретно это проявляется в ускорении и удешевлении процессов, сокращении за счет неэффективных процессов, возможности избежать перебоев, перераспределении времени на стратегическое управление и тому подобное.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1064
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Соляр В. В. Теоретико-методичні основи.pdf286.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.