КВАДРАТНІ РІВНЯННЯ: ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В тезах розглянуто історичний аспект теми «Квадратні рівняння», а саме виникнення даного поняття та прослідковано історію його розвитку до сьогодення. Також наведено один з прикладів завдань, які розв’язували за допомогою рівнянь в стародавні часи. The theses examine the historical aspect of the topic «Quadratic equations», namely the emergence of this concept and trace the history of its development to the present. Also given is one of the examples of exercices that were solved using equations in ancient times.
Опис
Ключові слова
рівняння, квадратні рівняння, історичний аспект, історія виникнення, методи розв’язування, еquations, quadratic equations, historical aspect, history of emergence, methods of solving
Цитування
Сіра І. Т. Квадратні рівняння: історія виникнення / І. Т. Сіра, К. С. Сусліченко // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 163–165.