ПРОВІДНІ ІДЕЇ КОНЦЕПЦІЇ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ У НУШ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Професійне самовизначення випускників закладів загальної середньої освіти постає одним із пріоритетів Нової української школи. В статті виокремлено та проаналізовано ідеї концепції профорієнтаційної роботи у Новій українській школі. Professional self-determination of graduates of general secondary education institutions is one of the priorities of the New Ukrainian School. The article highlights and analyzes the ideas of the concept of career guidance work in the New Ukrainian School.
Опис
Ключові слова
професійне самовизначення школярів, профорієнтаційна робота, Нова українська школа, концепція профорієнтаційної роботи, professional self-determination of schoolchildren, career guidance work, New Ukrainian School, concept of career guidance work
Цитування
Аркатова О. С. Провідні ідеї концепції профорієнтаційної роботи у НУШ / О. С. Аркатова, Н. О. Пономарьова // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 180–182.