ДОГОВІР ФРАНЧАЙЗИНГУ: ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Wydawnictwo Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży
Анотація
У публікації розглянуто франчайзинг – це така специфічна організація бізнесу, за якої франчайзер передає іншому суб’єкту підприємницької діяльності – франчайзі за плату (роялті) право на певний вид підприємництва, використовуючи розроблену бізнес-модель його ведення: діяти від свого імені, використовуючи технологію, сировину, товарні знаки та / або бренди франчайзера. Сукупність переданих прав і обов’язків має назву «франшиза». Розвиток франчайзингу в Україні розпочався 1993 року, коли було укладено перші франчайзингові договори.The publication deals with franchising, which is a specific business organisation where the franchisor transfers to another business entity – the franchisee for a fee (royalty) the right to a certain type of business, using the developed business model of its conduct: to act on its own behalf, using technology, strength and on behalf of the franchisee, using the franchisor's technology, raw materials, trademarks and/or brands. The set of transferred rights and obligations is called a franchise. The development of franchising in Ukraine began in 1993, when the first franchise agreements were concluded.
Опис
Ключові слова
франчайзинг, договір, організація бізнесу, franchise, contract, business organisation
Цитування
Сприндис С. І. Договір франчайзингу: історія та перспективи розвитку / С. І. Сприндис, Я. С. Протопопова // Integracja szkolnictwa wyższego prawniczego Ukrainy z europejską przestrzenią edukacyjną – wyzwania bezpieczeństwa wewnętrznego w czasie stanu wojennego : materiały z Międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej, Łomża, Kharków, 15.02.2023 r. – Łomża : MANS w Łomży, 2023. – Pp. 242–245.