СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Wydawnictwo Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży
Анотація
У публікації розглянуто історію розвитку соціального захисту населення. Соціальний захист громадян є важливою та необхідною умовою функціонування будь-якої держави. Починаючи з давніх-давен бере свій початок надання допомоги громадянам своєї держави (князівства) від наслідків несприятливих природних умов або бойових дій. Процес формування сучасної системи соціального захисту населення неможливий без досконального вивчення історичної спадщини для правильного використання досвіду при реформуванні існуючої системи державного управління в системі соціального забезпечення населення країни. The publication examines the history of the development of social protection of the population. Social protection of citizens is an important and necessary condition for the functioning of any state. It dates back to ancient times of providing assistance to citizens of their state (principality) from the effects of adverse natural conditions or hostilities. The process of forming a modern social security system is impossible without a thorough study of historical heritage for the correct use of experience in reforming the existing system of public administration in the social security system of the country's population.
Опис
Ключові слова
соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальна сфера, історична спадщина, social protection, social security, social sphere, historical heritage
Цитування
Мусіюк Т. В. Становлення і розвиток соціального захисту населення / Т. В. Мусіюк // Integracja szkolnictwa wyższego prawniczego Ukrainy z europejską przestrzenią edukacyjną – wyzwania bezpieczeństwa wewnętrznego w czasie stanu wojennego : materiały z Międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej, Łomża, Kharków, 15.02.2023 r. – Łomża : MANS w Łomży, 2023. – Pp. 169–172.