Рідкісна кретофільна флора околиць смт. Дворічна-Вагомий привід для розширення території НПП «Дворічанський»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-04-08
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розглянута рідкісна кретофільна флора околицях смт. Дворічна-Вагомий привід для розширення території НПП «Дворічанський». Рассмотрена редкая кретофильная флора окрестностей с. Двухлетняя-Весомый повод для расширения территории НПП «Двуреченский».
Опис
Ключові слова
кретофільна флора, Дворічна-Вагомий, територія, НПП «Дворічанський», кретофильная флора, Двухлетний-Большой, территория, НПП «Двуреченский», cretophilous flora, Biennial-Large, territory, NPP "Dvurechensky"
Цитування
Возовик К. Рідкісна кретофільна флора околиць смт. Дворічна-Вагомий привід для розширення території НПП «Дворічанський» / І. Турба, А. Гусєва, Ю. В. Бенгус // Збірник наукових праць студентів природничого факультету / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2016. – Вип. 9. – С. 31-32.