ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто суть поняття педагогічної підтримки учнів та методи її здійснення при вивченні математики в сучасних умовах. Тhe article examines the essence of the concept of pedagogical support of students and methods of its implementation in the study of mathematics in modern conditions.
Опис
Ключові слова
педагогічна підтримка, емоційна та психологічна підтримка, мовленева підтримка, методи диференційованої роботи з учнями при вивченні математики, pedagogical support, emotional and psychological support, speech support, methods of differentiated work with students when learning mathematics
Цитування
Простакова Ю. С. Організація педагогічної підтримки здобувачів освіти в процесі вивчення математики / Ю. С. Простакова // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 35–38.