УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У ПРОЦЕСІ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розкрито процес впровадження системи і зміна форм та методів управління персоналом, пов’язаний з безперервним науковим пошуком оптимального розв’язання складних економічних та соціально-політичних проблем сучасної України. The article describes the process of implementing the system and changing the forms and methods of personnel management, which is connected with the continuous scientific search for the optimal solution to the complex economic and socio-political problems of modern Ukraine.
Опис
Ключові слова
управління персоналом, людські ресурси, компетентнісний підхід, студентські роботи, personnel management, human resources, competence approach, student work
Цитування
Зайцева П. О. Управління персоналом у процесі трудової діяльності як умова забезпечення конкурентоспроможності підприємства / П. О. Зайцева // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІІ Міжвузів. студент. наук. конф., Харків, 21 трав. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [орг. ком.: І. Ф. Прокопенко та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 113–114.