МЕДІАЦІЯ В УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВИ ЗАКОНОДАВЧОГО УРЕГУЛЮВАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджується поточний стан законодавства України у сфері медіації як способу альтернативного вирішення юридичних спорів, формулюються основні завдання та перспективи законодавчого урегулювання медіації. З урахуванням ряду сучасних тенденцій правової регламентації способів альтернативного вирішення спорів зроблені окремі пропозиції щодо структури та змісту проекту Закону України «Про медіацію». В статье исследуется текущее состояние законодательства Украины в сфере медиации как способа альтернативного разрешения юридических споров, формулируются основные задания и перспективы законодательного регулирования медиации. С учетом ряда современных тенденций правовой регламентации способов альтернативного разрешения споров сделаны отдельные предложения относительно структуры и содержания проекта Закона Украины «О медиации». This paper examines the current status of Ukraine legislation in the field of mediation as a method of alternative resolution of legal disputes. The main objectives and prospects of legislative regulation of mediation are formulated. Considering the number of current trends in legal regulation of alternative dispute resolution methods some proposals on the structure and content of the draft Law of Ukraine «On mediation» have been made .
Опис
Ключові слова
державно-правові дисципліни, міжнародне право, альтернативне вирішення спорів, медіація, правове регулювання, законопроекти, государственно-правовые дисциплины, международное право, альтернативное разрешение споров, медиация, правовое регулирование, законопроекты, state-legal disciplines, international law, dispute resolution, mediation, legal regulation, bills
Цитування
Яковлєв В. В. Медіація в Україні: перспективи законодавчого урегулювання / В. В. Яковлєв // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків, 2016. – Вип. 25. – С. 94–104.