СТИМУЛЮВАННЯ МОТИВАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розглянуто проблему стимулювання мотивації професійного зростання майбутніх учителів початкових класів. На основі аналізу наукових доробків вітчизняних та зарубіжних учених розкрито поняття «мотивація», «мотив», «стимулювання». Проаналізовано найбільш відомі теорії мотивації і стимулювання та виявлено їхній вплив на процес професійного зростання майбутніх учителів початкових класів. The paper depicts the problem of stimulating the motivation of professional growth of future primary school teachers. On the basis of analysis of scientific achievements of domestic and foreign scientists, the concepts of «motivation», «motive» and «stimulation» have been defined. The most well-known theories of motivation and stimulation have been analyzed and their influence on the process of professional growth of future primary school teachers have been revealed.
Опис
Ключові слова
професійне зростання, майбутні учителі, початкові класи, мотивація, мотив, стимулювання, professional growth, future teachers, primary classes, motivation, motive, stimulation
Цитування
Небитова І. Стимулювання мотивації професійного зростання майбутніх учителів початкових класів / І. Небитова // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за ред. С. Т. Золотухіної, І. І. Дорожко]. – Харків : Стиль-Издат, 2018. – С. 285–288.