В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ВЧИТЕЛЕМ ВИХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКІВ (З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У загальному розумінні мета школи нового покоління передбачає інтелектуальний, розумовий, фізичний, естетичний та моральний розвиток дитини, що є основою її зростання як особистості, та поступу всього суспільства. У тезах розкрито основні аспекти, які підтверджують, що Василь Олександрович Сухомлинський надавав великого значення ролі підручника в навчальному процесі, що відображає зміст, методи і прийоми навчання. In a general sense, the purpose of a new generation of schools involves the intellectual, mental, physical, aesthetic, and moral development of the child, which is the basis of his or her growth as a person and the progress of the whole society. The theses outline the main aspects that confirm that Vasily Sukhomlinsky attached great importance to the role of the textbook in the educational process, reflecting the content, methods and techniques of teaching.
Опис
Ключові слова
підручник, іноземна мова, виховний потенціал, школа, В. О. Сухомлинський, textbook, foreign language, educational potential, school, V. O. Sukhomlinsky
Цитування
Сем’янів А. Є. В. О. Сухомлинський про використання вчителем виховного потенціалу шкільних підручників (з іноземної мови) / А. Є. Сем’янів // Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 27 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 114–117.