ІДЕЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ В ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ В. СУХОМЛИНСЬКОГО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядаються основні ідеї здоров'язбереження у творчій спадщині В. Сухомлинського та їх використання в процесі розвитку творчої особистості. На основі аналізу педагогічної спадщини В. Сухомлинського висвітлено думки видатного педагога щодо проблеми збереження здоров'я дитини. Розкрито психолого-педагогічні засади організації здоров'язбережувального навчально-виховного процесу. The article deals with the basic ideas of health conservation in V. Suhomlinsky creative heritage and their use in the process of creative personality development. On the basis analysis of pedagogical heritage V. Suhomlinsky is shown opinion on the problems of conservation child's health. Come out psychological-pedagogical basis of development conservations for health's of teaching and educational process.
Опис
Ключові слова
здоров'язбереження, життєві навички, гуманістична педагогіка, особистість, В. Сухомлинський, saving of health, healthy way of life, humanistic pedagogics, person, V. Suhomlinsky
Цитування
Прокопенко І. А. Ідея здоров’язбереження в творчій спадщині В. Сухомлинського / І. А. Прокопенко // Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 27 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 99–102.