ОСОБЛИВОСТІ ВТІЛЕННЯ БАЛЕТМЕЙСТЕРАМИ ТЕМИ ЛЮДСЬКИХ ГРІХІВ У СУЧАСНИХ ХОРЕОГРАФІЧНИХ ТВОРАХ

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі длсліджено особливості втілення теми людських гріхів балетмейстерами у сучасних хореографічних творах. Проаналізовані хореографічні твори М. Борна, В. Детюченко, Р. Поклітару, К. Стюарта. Результати дослідження знайшли практичне застосування у власній хореографічній композиції «Тягар пороків». The qualifying work examines the peculiarities of the implementation of the theme of human sins by ballet masters in modern choreographic works. The choreographic works of M. Born, V. Detyuchenko, R. Poklitaru, and K. Stewart were analyzed. The results of the research were practically applied in the own choreographic composition "The Burden of Vices".
Опис
Ключові слова
сучасні хореографічні твіри, тема людських гріхів, балетмейстер, Поклітару Р., Стюарт К., Детюченко В., Борн М., modern choreographic works, the theme of human sins, ballet master, Poklitaru R., Stuart K., Detyuchenko V., Born M.
Цитування
Тонкошкур К. І. Особливості втілення балетмейстерами теми людських гріхів у сучасних хореографічних творах : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 024 Хореографія / К. І. Тонкошкур ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. хореографії. – Харків, 2022. – 35 с. : дод.
Колекції