СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З АБІТУРІЄНТАМИ ЗВО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-02-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Народна українська академія
Анотація
У статті розглядається роль соціальних мереж як сучасного інструменту профорієнтаційної роботи закладів вищої освіти. Майбутні студенти університету - це покоління, яке занурюється в соціальні мережі та цифрові технології. І більшість абітурієнтів використовують ці технології як інформаційний генератор інформації, в тому числі і як метод вибору майбутнього університету. Сучасні соціальні мережі створюють простір дозвілля, інформування, діалогу. Найпопулярнішими соцмережами є: YouTube, Facebook, Instagram, Telegram та ТikTok. У процесі роботи з соцмережами обов'язково слід враховувати цільову аудиторію, на яку на яку спрямована інформація - батьки, абітурієнти, їхні друзі. Завдяки постійній присутності в житті користувачів, соціальні мережі надають рішенням соціальний вплив. В майбутньому вони будуть тільки прогресувати, в найближчими роками нас очікує стрімкий розвиток цього цікавого явища сучасності. In the article is examined role of social networks as a modern instrument of work of establishments of higher education. Future students of university are a generation that submerges in social networks and digital technologies. And most university entrants use these technologies as information generator, including as a method of choice of future university. Modern social networks create space of leisure, informing, dialogue. Most popular соцмережами is: YouTube, Facebook, Instagram and Telegram and ТікТок. In-process соцмереж necessarily it follows to take into account a target audience, on that the directed information is parents, university entrants, their friends. Due to the permanent being in life of the users, social networks give decision social influence. In the future they will only make progress, in the nearest years we are expected by rapid development of this interesting phenomenon of contemporaneity.
Опис
Ключові слова
соціальні мережі, абітурієнти, бот-чати, пандемія, social networks, entrants, bot chats, pandemic
Цитування
Бережна С. В. Соціальні мережі як інструмент профорієнтаційної роботи з абітурієнтами ЗВО / С. В. Бережна // Абітурієнтське середовище періоду глокалізації: шляхи формування та тенденції розвитку : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 лют. 2021 р. / Харків. гуманіт. ун-т «Нар. укр. акад.» [та ін. ; редкол.: К. В. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : НУА, 2021. – С. 41–44.