ПИТАННЯ ДИТИНСТВА І РОЗВИТКУ ДИТИНИ У ВІТЧИЗНЯНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ (1990-ТІ РР.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ГО «Фонд розвитку науки та освіти «ІНТЕЛЕКТ»
Анотація
Гуманізація суспільного життя й особистісна орієнтація системи освіти стали основою наукових досліджень питань дитинства і розвитку дитини вітчизняними науковцями протягом 1990-х рр. Основними напрямами досліджень дитинства і дитячого розвиту можна вважати: дитина як член суспільної групи й окремий індивід; дитина як конструктор власного життя, розвитку і середовища; історія дитинства; духовний розвиток особистості; формування творчих здібностей дитини, її пізнавальної активності; інтенсифікація освітнього процесу; самореалізація особистості; здоров’язбереження дітей; формування національної свідомості. The humanization of social life and personal orientation of the education system became the basis of Ukrainian scholars’ scientific research dedicated to the problems of childhood and children’s development during the 1990s. The main directions of research dedicated to the problems of childhood and children’s development were: a child as a member of a social group and an individual; a child as a constructor of his own life, development and environment; childhood history; person’s spiritual development; formation of child’s creative abilities and cognitive activity; intensification of educational process; person’s self-realization; health maintenance of children; formation of national consciousness.
Опис
Ключові слова
дитинство, дитина, розвиток, наукові дослідження, виховання, childhood, child, development, scientific research, education
Цитування
Лупаренко С. Є. Питання дитинства і розвитку дитини у вітчизняних наукових дослідженнях (1990-ті рр.) / С. Є. Лупаренко // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. період. зб. наук. пр. / Всесвіт. наук. ноосфер.-онтол. т-во [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко, Л. А. Штефан. – Харків, 2021. – Вип. 3. – С. 367–369.