Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1024
Title: ПИТАННЯ ДИТИНСТВА У ВІТЧИЗНЯНІЙ НАУКОВІЙ ДУМЦІ (1900–1918 РР.)
Other Titles: ВОПРОС ДЕТСТВА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУЧНОЙ МЫСЛИ (1900–1918 ГГ.)
CHILDHOOD ISSUE IN THE NATIONAL SCIENTIFIC THOUGHT (1900–1918)
Authors: Лупаренко, С. Є.
Keywords: дослідження
дитина
дитинство
розвиток
виховання
исследование
ребенок
детство
развитие
воспитание
research
child
childhood
development
education
Issue Date: 2014
Publisher: Терноп. нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка
Citation: Лупаренко С. Є. Питання дитинства у вітчизняній науковій думці (1900–1918 рр.) / С. Є. Лупаренко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. : Педагогіка / [редкол.: Г. Терещук (голов. ред.) та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2014. – № 3. – С. 157–161.
Abstract: Визначено передумови підвищення інтересу вітчизняних науковців до дослідження дитинства в 1900–1918 рр., зокрема: усвідомлення світовою спільнотою унікальності дитини й дитинства, незнання природи дитинства, потреба суспільства в освічених працівниках у різних сферах суспільного життя. Розкрито напрямки досліджень дитинства: фізіологічні (вікові особливості фізичного розвитку, дитячі рефлекси, рухова активність), психолого-педагогічні (вікові особливості психічного розвитку, ідеї вільного виховання, сімейне виховання, фізичне виховання, здоров’я дитини), етнографічні (дитячий побут, фольклор). Определены предпосылки усиления интереса отечественных ученых к исследованию детства в 1900–1918 гг., а именно: осознание мировым сообществом уникальности ребенка и детства, незнание природы детства, потребность общества в образованных работниках в разных сферах общественной жизни. Раскрыты направления исследования детства: физиологические (возрастные особенности физического развития, детские рефлексы, двигательная активность), психолого-педагогические (возрастные особенности психического развития, идеи свободного воспитания, семейное воспитание, физическое воспитание, здоровье ребенка), этнографические (детский быт, фольклор).
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1024
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luparenko S.Vopros-detstva-v-otechestvennoy-nauchnoy-mysli-1900-1918-gg.pdf429.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.