Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/101
Назва: ЗДОРОВ’Я ЯК СЕНС ІСНУВАННЯ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА
Автори: Турчинов, А. В.
Таймасов, Ю. С.
Редькіна, І. В.
Ключові слова: здоров'я людини
здоровий спосіб життя
культура здоров’я
здоровье человека
здоровый образ жизни
культура здоровья
human health
healthy lifestyle
culture of health
Дата публікації: 2016
Видавництво: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Бібліографічний опис: Турчинов А. В. Здоров'я як сенс існування людини і суспільства / А. В. Турчинов, Ю. С. Таймасов, І. В. Редькіна // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІ Всеукр. наук.-практ. конф. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 429–431.
Короткий огляд (реферат): Здоров’я людини є складовою здоров’я всієї нації, народу і є одним з основних критеріїв (рівень розвитку економіки, передові технології, військово-політична система) при з’ясовуванні життєздатності держави. Нині поняття “здоров’я” набуває сенсу людського існування, якісного вдалого життя, вибору та творчості самої людини, тобто людина шукає і знаходить свою справжню природу. Саме соціальна філософія має допомогти людині у пошуках, тому перед нею сформульовані наступні завдання: осмислення культури подолання перешкод на шляху до здоров’я; створення онтологій смислів та здорових способів життя; описати інтелектуальне різноманіття, сприятливих для тіла та духу режимів існування та практик піклування про себе. Багато вчених та фахівців-практиків визнають необхідність культурологічного підходу до проблеми здоров’я на підставі введення поняття “культура здоров’я”. Поняття “культура здоров’я” за змістом та структурою співвідноситься з поняттям “ставлення до здоров’я”, яке містить в собі систему індивідуальних вибіркових зв’язків особистості з різними явищами навколишнього середовища, які сприяють, чи навпаки погрожують здоров’ю людей, а також певну оцінку індивідом свого психічного та фізичного стану, як один з елементів поведінки з самозбереження. Молоде покоління через деякий час буде керувати своїм життям, державою, впливати на світові процеси, перетворювати навколишнє середовище, тому питання здоров’я стають все більш актуальними. Майбутнє залежить від освічених і здорових людей. Здоров’я, як фізичне так і психічне, треба берегти з молоду, тому здоровий спосіб життя повинен стати життєвою філософією кожного, хто хоче жити якісно. Здоровье человека является составной частью здоровья всей нации, народа и является одним из основных критериев (уровень развития экономики, передовые технологии, военно-политическая система) при выяснении жизнеспособности государства. В настоящее время понятие “здоровье” приобретает смысл человеческого существования, полной успешной жизни, выбора и творчества самого человека, то есть человек ищет и находит свою настоящую сущность. Именно социальная философия должна помочь человеку в поисках, поэтому перед ней сформулированы следующие задачи: осмысление культуры преодоления препятствий на пути к здоровью; создание онтологии смыслов и здоровых способов жизни; описать интеллектуальное многообразие, благоприятных для тела и духа режимов существования и заботы о себе. Много ученых и специалистов-практиков признают необходимость культурологического подхода к проблеме здоровья на основе введения понятия “культура здоровья”. Понятие “культура здоровья” по содержанию и структуре соотносится с понятием “отношение к здоровью”, которое содержит в себе систему индивидуальных избирательных связей личности с различными явлениями окружающей среды, которые способствуют или, наоборот, угрожают здоровью людей, а также определенную оценку индивидом своего психического и физического состояния, как один из элементов поведения для самосохранения. Молодое поколение через некоторое время будет управлять своей жизнью, государством, влиять на мировые процессы, преобразовывать окружающую среду, поэтому вопросы здоровья становятся все более актуальными. Будущее зависит от образованных и здоровых людей. Здоровье, как физическое так и психическое, надо беречь смолоду, поэтому здоровый образ жизни должен стать жизненной философией каждого, кто хочет жить качественно.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/101
Розташовується у зібраннях:Кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Редькіна І. В..doc49.5 kBMicrosoft WordПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.