ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ У ТЕХНІКУМІ-ІНТЕРНАТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-11-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Видавництво «Мітра»
Анотація
Аналізується зміст підготовки майбутніх соціальних педагогів до формування соціальної активності дітей старшого шкільного віку з обмеженими можливостями у технікумі-інтернаті. Анализируется содержание подготовки будущих социальных педагогов к формированию социальной активности детей старшего школьного возраста с ограниченными возможностями в техникуме-интернате.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, соціальна активність, старшокласники, обмежені можливості, технікуми-інтернати, магістерські роботи, социальная педагогика, социальная активность, старшеклассники, ограниченные возможности, техникумы-интернаты, магистерские работы, social pedagogy, social activity, high school students, limited opportunities, technical boarding schools, master's work
Цитування
Бурвікова К. М. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до формування соціальної активності дітей старшого шкільного віку з обмеженими можливостями у технікумі-інтернаті / К. М. Бурвікова // Підготовка соціального педагога на засадах : матеріали наук.-практ. конф., 24 листоп. 2015 р. : тези доп. / МОН України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Навч.-наук. ін-т педагогіки та психології ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 117–118.