СТАРОСЛОВ’ЯНІЗМИ ЯК ОДНЕ З ДЖЕРЕЛ СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ГО «Фонд розвитку науки та освіти «ІНТЕЛЕКТ»
Анотація
У статті схарактеризовано функціональний статус старослов’янізмів в українській літературній мові XIX ст. через з’ясування історії взаємовідношень між мовою старослов’янською та українською на різних етапах їх співіснування. Старослов’янізми разом з загальнонародною лексикою увійшли в художню літературу як невід’ємна частина лексики усного розмовного мовлення і як компонент традиційно книжного вжитку. The article characterizes the functional status of Old Slavonic in the Ukrainian literary language of the XIX century. by clarifying the history of the relationship between the Old Slavonic and Ukrainian languages at different stages of their coexistence. Old Slavonic together with the national vocabulary entered the fiction as an integral part of the vocabulary of oral speech and as a component of traditional book use.
Опис
Ключові слова
старослов’янізми, старослов’янська мова, функціонування старослов’янізмів, церковнослов’янська мова, Old Slavicisms, Old Slavic language, functioning of Old Slavicisms, Church Slavonic language
Цитування
Корнієнко С. І. Старослов’янізми як одне з джерел становлення нової української літературної мови / С. І. Корнієнко // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. період. зб. наук. пр. / Всесвіт. наук. ноосфер.-онтол. т-во [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко, Л. А. Штефан. – Харків, 2021. – Вип. 3. – С. 183–186.