TЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ДИДАКТИЧНОЇ СИСТЕМИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ УЧНІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ГО «Фонд розвитку науки та освіти «ІНТЕЛЕКТ»
Анотація
У статті схарактеризовано погляди науковців щодо дидактичної системи індивідуалізації навчання учнів: її структурних елементів, системоутворюючих факторів, мети, завдань, основних діагностичних принципів диференціації навчання та принципів організації індивідуалізації навчання. Надано власне визначення поняття «індивідуалізація навчання». The article describes the views of scientists on the didactic system of individualization of learning of students, in particular structural elements, system-forming factors, goals, objectives, basic diagnostic principles of differentiation of learning, and principles of organization of individual education. Besides, the article provides the author’s definition of the concept of individualization of the learning process.
Опис
Ключові слова
індивідуалізація навчання, диференціація навчання, структурні елементи, мета, завдання, принципи, individualization of learning, differentiation of learning, structural elements, goals, objectives, principles
Цитування
Пісоцька М. Е. Tеоретичні підходи до визначення дидактичної системи індивідуалізації навчання учнів / М. Е. Пісоцька, К. О. Кадашевич // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. період. зб. наук. пр. / Всесвіт. наук. ноосфер.-онтол. т-во [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко, Л. А. Штефан. – Харків, 2021. – Вип. 3. – С. 157–161.