РОЛЬ ТАНЦЮ У ВИХОВАННІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ГО «Фонд розвитку науки та освіти «ІНТЕЛЕКТ»
Анотація
У статті розглядаються особливості хореографічної освіти дітей молодшого віку, до яких включаються фізичне, розумове, моральне, естетичне виховання. Виходячи з того, що дисципліни художньо-естетичного циклу посідають занадто скромне місце в загальноосвітніх навчальних закладах України, необхідно розвивати систему позаурочного та позашкільного навчання. The article considers the features of Children’ s choreographic education younger age, which includes physical, mental, moral, aesthetic education. Based on the fact that the disciplines of the artistic and aesthetic cycle occupy too modest a place in secondary schools Ukraine, it is necessary to develop a system of many extracurricular activities teaching.
Опис
Ключові слова
хореографія, виховання, діти молодшого віку, choreography, education, children
Цитування
Чжан Гомінь. Роль танцю у вихованні дітей молодшого віку / Чжан Гомінь // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. період. зб. наук. пр. / Всесвіт. наук. ноосфер.-онтол. т-во [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко, Л. А. Штефан. – Харків, 2021. – Вип. 3. – С. 63–66.