Біоекологічні та декоративні особливості вищих водних та водно-прибережних рослин Харківської області

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-04-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Визначені біоекологічні та декоративні особливості вищих водних та водно-прибережних рослин Харківської області. Определены биоэкологические и декоративные особенности высших водных и водно-прибрежных растений Харьковской области.
Опис
Ключові слова
біоекологія, декоративні особливості, водні рослини, водно-прибережні рослини, Харківська область, биоэкология, декоративные особенности, водные растения, водно-прибрежные растения, Харьковская область, bioecology, decorative features, aquatic plants, water and coastal plants, Kharkiv region
Цитування
Гончаренко Я.В. Дослідження показників індексу руф’є у дітей вечірнього біоритмологічного типу старшого шкільного віку / Я. В. Гончаренко, А. В. Добришина // Збірник наукових праць студентів природничого факультету / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол : Андрущенко О. А. (голов.ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 21-22.