Browsing by Author Kovalenko, O.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2021-06-22Enhancing professional competence of pharmaceutical students in the academic English courseKovalenko, O.; Afanasenko, O.; Коваленко, О. А.; Афанасенко, О. В.
2019Environmental Problem of Dirt Accumulation in Ukraine and its Impact on Labor Relations in the Sphere of Protection of LaborChanysheva, G.; Shabanov, R.; Kovalenko, O.; Чанишева, Г. І.; Шабанов, Р. І.; Коваленко, О. О.; Чанышева, Г. И.; Шабанов, Р. И.; Коваленко, Е. А.
2020Evaluation of the professional teaching competence: chinese experienceZhernovnykova, O.; Kovalenko, O.; Mkrtichian, O; Zelenska, L.; Жерновникова, О. А.; Коваленко, О. А.; Мкртічян, О. А.; Зеленська, Л. Д.; Мкртичян, О. А.; Зеленская, Л. Д.
2019The Main Aspects of Ukrainian Teaching Staff Mobility as Integration Process in the Global Labor MarketShabanov, R.; Kovalenko, O.; Shulga, I.; Dobroskok, I.; Peretyaha, L.; Basiuk, L.; Шабанов, Р. І.; Коваленко, О. О.; Шульга, І. М.;; Доброскок, І. І.; Перетяга, Л. Є; Басюк, Л.; Шабанов, Р. И.; Коваленко, Е. А.; Шульга, И. Н.; Доброскок, И. И.; Перетяга, Л. Е.
2020Theory and Practice of Future Teacher’s Training for Work in New Ukrainian SchoolAndriievska, V.; Baidala, V.; Balatsynova, A.; Bashkir, O.; Bilousova, L.; Borysenko, N.; Boychuk, Y.; Burlachenko, N.; Byhar, A.; Chernovol-Tkachenko, R.; Danylyuk, S.; Pisotska, M.; Pits, I.; Plis, V.; Popova, O.; Prokop, I.; Prokopenko, A.; Prokopenko, I.; Prokopenko, I.; Pylypiv, O.; Radziievska, O.; Sultanova, N.; Rohalska-Yablonskaa, I.; Romanyshyna, O.; Rybalko, L.; Sapozhnikov, V.; Sapozhnikova, D.; Savchenko, S.; Semenovych, K.; Shcheblykina, T.; Shpak, V.; Shyshenko, V.; Syvokhop, E.; Sivak, N.; Skhirta, M.; Smolуanyuk, N.; Sobchenko, T.; Starikova, L.; Stepanenko, V.; Strelnikov, V.; Temchenko, O.; Tkachenko, L.; Tkachov, A.; Tkachov, S.; Tkachova, N.; Tokarieva, A.; Trubavina, I.; Tsybulko, L.; Domina, V.; Turishcheva, L.; Tytarenko, L.; Ushmarova, V.; Volkova, N.; Vorozhbit-Horbatiuk, V.; Yepikhina, M.; Yermakova, T.; Yershova-Babenko, I.; Yesman, I.; Yurkiv, Y.; Dorozhko, I.; Zelenska, L.; Zhadko, O.; Zhelanova, V.; Zhukov, V.; Zhyrska, H.; Zolotukhina, S.; Zozulia, K.; Dovzhenko, T.; Dzhezheley, O.; Dzhus, O.; Emets, A.; Fentsуk, O.; Filatova, L.; Fomina, L.; Gepenko, L.; Gerasimova, N.; Gerasymova, I.; Grechanyk, О.; Grygorash, V.; Guzenko, N.; Havrysh, I.; Horovenko, O.; Ionova, O.; Kabatska, O.; Kabus, N.; Kalina, K.; Kaplun, S.; Karaman, O.; Karpova, M.; Kazachiner, O.; Kazakova, N.; Khlebnikova, T.; Kikinezhdi, O.; Kin, O.; Kiz, O.; Kniaz, H.; Korinna, H.; Koroliova, L.; Kovalenko, O.; Kovalenko, V.; Kramska, Z.; Krapivnyk, G.; Kravets, V.; Kryshchuk, B.; Kupina, I.; Kuzmina, O.; Lebedyk, L.; Lebid, O.; Loiik, H.; Luparenko, S.; Malykhina, E.; Marionda, I.; Marmaza, O.; Martyniuk, A.; Masiuk, O.; Meshko, H.; Meshko, O.; Mohammad Ameri, S.; Naboka, O.; Nahachevska, Z.; Nebytova, I.; Ostrovska, N.; Рartola, V.; Peklina, G.; Peretyaha, L.; Petryshyn, L.; Pinskiy, O.
2021-02-25Вплив феміністського руху на лексикон сучасної англійської мовиЖуков, В .П.; Коваленко, О. А.; Zhukov, V.; Kovalenko, O.
2020ГАРАНТИИ ПРАВ СТОРОН ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ БОРЬБЫ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ИНФЕКЦИИ COVID-19 В УКРАИНЕ И УГРОЗА ЦИВИЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПАНСИИ В ТРУДОВОМ ПРАВЕКоваленко, Е. А.; Коваленко, О. О.; Kovalenko, O.
2020-10-31Особливості та завдання використання інструментів маркетингу в інноваційних процесахСідельнікова, В. К.; Коваленко, О. І.; Сидельникова, В. К.; Коваленко, О. И.; Sidelnikova, V.; Kovalenko, O.
2019ПРАВОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕГО СОДЕРЖАНИЯ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАИНЫКоваленко, О. О.; Коваленко, Е. А.; Kovalenko, O.
2018Підвищення рівня читацької культури як важлива передумова професійного зростання майбутнього вчителя початкової школиДжежелей, О. В.; Ємець, А. А.; Коваленко, О. М.; Емец, А. А.; Коваленко, О. Н.; Dzhezhelei, O.; Yemets, A.; Kovalenko, O.
2019ТHЕ ALGORITHM OF ANALYSIS OF AGRICULTURAL RISKS UNDER INFLUENCE OF INCOMPLETE INFORMATION ABOUT THEIR PARAMETERSLomovskykh, L.; Mandych, O.; Kovalenko, O.; Karasova, N.; Orzeł, A.; Ломовських, Л. О.; Мандич, О. В.; Коваленко, О. О.; Карасьова, Н. A.; Ожел, А.; Ломовских, Л. А.; Мандич, А. В.; Коваленко, Е. А.; Карасёва, Н. A.; Ожел, А.