Browsing by Author Ушмарова, В. В.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2022-05-12Кроскультурний аналiз проблеми музичної обдарованостi в українських i китайських дослiдженняхУшмарова, В. В.; Ван, Цзивень
2020Методичні рекомендації до проведення експерименту «Школа професійного зростання» (День у школі) для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 013 – Початкова освітаГавриш, І. В.; Довженко, Т. О.; Небитова, І. А.; Партола, В. В.; Старікова, Л. П.; Ушмарова, В. В.; Філатова, Л. С.; Шишенко, В. О.
2016НАУКОВО-МЕТОДИЧНА СИСТЕМА НЕПЕРЕРВНОГО ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИУшмарова, В. В.
2021НАУКОВО-МЕТОДИЧНА СИСТЕМА НЕПЕРЕРВНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИУшмарова, В. В.; Холтобіна, О. У.
2016ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ І ПРИНЦИПІВ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИУшмарова, В. В.
2022-06Освітня програма «Початкова освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти у контексті критеріїв оцінювання якості: сильні сторони та позитивні практикиЄсьман, І. В.; Ушмарова, В. В.; Довженко, Т. О.
2021Педагогічні умови формування культури академічної доброчесності молодших школярів в освітньому процесі початкової школиЄсьман, І. В.; Ушмарова, В. В.
2016ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ КОУЧ-ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИУшмарова, В. В.
2020Підготовка вчителів початкових класів до роботи з обдарованими учнями в контексті неперервної освітиУшмарова, В. В.
2021Підготовка докторів філософії за освітньо-науковою програмою "Професійна освіта": історія становлення, унікальність і стратегії розвиткуУшмарова, В. В.
2019-05-10Підготовка майбутніх учителів початкових класів до виховання на цінностях: від теорії до практикиУшмарова, В. В.
2021-11-16РЕАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ СКЛАДОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ ЗА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЮ ПРОГРАМОЮ "ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА"Ушмарова, В. В.
2019-01-28Робота вчителя початкових класів з обдарованими учнями як професійно-педагогічна діяльністьУшмарова, В. В.; Каданер, О. В.
2021Теорія та методика вихованняУшмарова, В. В.; Зозуля, К. В.
2019ФАКТОРНО-КРИТЕРІАЛЬНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИУшмарова, В. В.
2020Фоpмувaння культуpи aкaдемiчної добpочесностi молодших школяpiв в освiтньому пpоцесi почaткової школиЄсьман, І. В.; Ушмарова, В. В.; Курасова, А. А.
2016-05ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ : ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ І ПРИНЦИПІВУшмарова, В. В.
2016Формування готовності вчителів початкової школи до роботи з обдарованими учнями в системі неперервної педагогічної освітиУшмарова, В. В.
2016-04ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ДО РОБОТИ ЗІ ЗДІБНИМИ ТА ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИУшмарова, В. В.; Бачинська, Є. М.