Електронний архів Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

ISSN 2521-6961

EKhNPUIR– (Electronic Kharkiv National Pedagogical University Institutional Repository) – відкритий електронний архів (репозитарій) Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

В EKhNPUIR розміщено електронні повнотекстові документи наукового та навчально-методичного призначення, створені науковцями, викладачами, аспірантами, магістрантами, а також студентами університету.

Наповнення Репозитарію регламентується Положенням про електронний архів, затвердженим Вченою радою ХНПУ імені Г. С. Сковороди від 08.02.2021 року.

Положення про репозитарій ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Авторський договір

Реєстрація нового користувача

Інструкція реєстраціі документів

Приклади бібліографічного опису документів

Для індексації публікацій світовими рейтингами радимо розміщувати електронні версії публікацій у форматах DOC або PDF з розпізнаванням, заповнювати поля "заголовок", "анотація" та "ключові слова" українською, російською та англійською мовами.

Розміщення наукових робіт студентів здійснюється за умови наявності рекомендації наукового керівника.

Наукові публікації прохання передавати: repository@hnpu.edu.ua

За питаннями роботи з репозитарієм звертатись до бібліотеки
вул. Алчевських, 29 кім. 131, т. 717-10-34

 

Нові надходження

Документ
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ НУШ
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2022-11-03) Штонда, О. Г.; Жерновников, М. О.
В дослідженні розглянуто питання використання здоров'язберігаючих технологій на уроках математики для формування здорового способу життя учнів. The research examines the use of health-preserving technologies in mathematics lessons for the formation of a healthy lifestyle for students.
Документ
МЕТОДИ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ В КУРСІ АЛГЕБРИ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2022-11-03) Штонда, О. Г.; Пелюшкіна, Н. І.
У дослідженні розглянуто основні методи розв’язання рівнянь різного виду в курсі алгебри основної школи. Для кожного рівняння є свій спосіб розв'язання чи основний метод, який підійде для розв'язання кількох видів рівнянь, такі способи називаються загальними методами розв'язування рівнянь. The research examines the main methods of solving equations of various types in the elementary school algebra course. Each equation has its own method of solution or basic method that is suitable for solving several types of equations, such methods are called general methods of solving equations. Equations arouse interest, and when solving them, logical thinking develops, mental and creative abilities increase, and systematization skills appear.
Документ
НЕСТАНДАРТНІ СПОСОБИ ДОВЕДЕННЯ ТЕОРЕМИ ПІФАГОРА
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2022-11-03) Штонда, О. Г.; Худас, А. К.
В науковій роботі розглянуто нестандартні способи доведення теореми Піфагора. Non-standard ways of proving the Pythagorean theorem are considered in the scientific work.
Документ
СФЕРА, ОРИСФЕРА, ЕКВІДИСТАНТНА ПОВЕРХНЯ ТА ГЕОМЕТРІЯ НА НИХ
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2022-11-03) Єфімова, К. В.; Сіра, І. Т.
У науково-дослідній роботі були розглянуті зміст таких понять як «сфера», «орисфера», «еквідистантна поверхня». У тезах освітлюються основні теореми орисфер, основні властивості еквідистант та їх доведення, теореми евідистаної поверхні. The content of such concepts as «sphere», «orisphere», «equidistant surface» were considered in the research work. The theses explain the main theorems of oryspheres, the main properties of equidistants and their proofs, the theorems of the evidential surface.
Документ
ПЕРШІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МАШИНИ ВІД АБАКА ДО АРИФМОМЕТРА
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2022-11-03) Сіра, І. Т.; Цяцька, Н. О.
Історія створення перших обчислювальних машин нагадує як людина із самих простих природних матеріалів за допомогою винахідливості та просторової уяви створювала математичні пристрої для обчислення. Завдяки людям, які не боялися сміливо мислити та досягати мети розвиток науки відбувався дуже стрімко, з’являлися нові пристрої для обчислення, наука та техніка йшли вперед. The history of the creation of the first computing machines reminds us of how man created mathematical devices for calculation from the simplest natural materials with the help of ingenuity and spatial imagination. Thanks to people who were not afraid of thinking boldly and achieving the goal of the development of science. It was happening very rapidly, new computing devices have appeared, science and technology have advanced.