Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/86
Title: РОЛЬ ПРЕДМЕТА “ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я” У ФОРМУВАННІ ЗДОРОВ’Я МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Authors: Бойчук, Ю. Д.
Волкова, І. В.
Горащук, В. П.
Keywords: здоров'я дитини
початкова школа
валеологія
здоровье ребёнка
начальная школа
валеология
health of child
initial school
valeologiya
Issue Date: 2016
Publisher: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Citation: Бойчук Ю. Д. Роль предмета “Основи здоров’я” у формуванні здоров’я молодших школярів / Ю. Д. Бойчук, І. В. Волкова, В. П. Горащук // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІ Всеукр. наук.-практ. конф. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. - Харків : ХНПУ, 2016. - С. 57-62.
Abstract: Автори статті з урахуванням вікових особливостей школярів намагаються обґрунтувати необхідність наявності окремого навчального предмета “Основи здоров’я” на прикладі початкової школи. У діючій навчальній програмі предмета “Основи здоров’я” 1-4 класів визначена мета “формування компетентності зі збереження здоров’я учнів на основі засвоєння ними знань про здоров’я та безпеку, практичних навичок здорового способу життя і безпечної поведінки, сприяння їхньому фізичному, психічному, соціальному і духовному розвитку і, завдяки цьому, – утвердження ціннісного ставлення самих школярів до життя і здоров’я”. Авторы статьи с учетом вековых особенностей школьников пытаются обосновать необходимость наличия отдельного учебного предмета “Основы здоровья” на примере начальной школы. В действующей учебной программе предмета “Основы здоровья” 1-4 классов определенная цель “формирования компетентности из сохранения здоровья учеников на основе усвоения ими знаний о здоровье и безопасности, практических навыков здорового образа жизни и безопасного поведения, содействия, их физическому, психическому, социальному и духовному развитию и, благодаря этому, – утверждение ценностного отношения самих школьников к жизни и здоровью”. ...
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/86
Appears in Collections:Кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології

Files in This Item:
File SizeFormat 
Бойчук Ю. Д..doc75 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.