Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/699
Title: МОБІЛЬНЕ НАВЧАННЯ (M–LEARNING) ЯК СУЧАСНИЙ МЕТОД ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ВНЗ
Other Titles: МОБИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (M–LEARNING) КАК СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗАХ
Authors: Оцалюк, К. О.
Жерновникова, О. А.
Keywords: мобільне навчання
інноваційні засоби навчання
викладання математики
студентські роботи
мобильное обучение
инновационные методы обучения
преподавание математики
студенческие работы
mobile training
innovative teaching methods
teaching mathematics
student work
Issue Date: 13-Jun-2017
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Електронне вид.
Citation: Оцалюк К. О. Мобільне навчання (М-Learning) як сучасний метод викладання математики у педагогічному ВНЗ / К. О. Оцалюк, О. А. Жерновникова // Наумовські читання : матеріали XIV студентської наук.-метод. конф., м. Харків, 24–25 листоп. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Фізико-мат. ф-т ; відп. за вип. Колгатін О. Г. – Харків : ХНПУ, 2017. – [Електрон. вид.]. – С. 17–19.
Abstract: В статті висвітлена тема мобільного навчання (М-Learning) як сучасного методу викладання математики у педагогічному вищому навчальному закладі. Мобільне навчання – діяльність, яка забезпечує найпродуктивніший обмін інформацією між викладачами та студентами при вивченні математичних дисциплін у педагогічному вищому навчальному закладі і здійснюється за допомогою компактних, портативних мобільних пристроїв зв’язку з метою підтримки, полегшення, а також забезпечення доступності навчання, це сучасний метод викладання математики у педагогічному ВНЗ, що ґрунтується на інтенсивному застосуванні сучасних мобільних засобів та технологій. В статье освещена тема мобильного обучения (М-Learning) как современного метода преподавания математики в педагогическом вузе. Мобильное обучение – деятельность, которая обеспечивает более продуктивный обмен информацией между преподавателями и студентами при изучении математических дисциплин в педагогическом вузе и осуществляется с помощью компактных, портативных мобильных устройств связи в целях поддержки, облегчения, а также обеспечения доступности обучения, это современный метод преподавания математики в педагогическом вузе, основанный на интенсивном применении современных мобильных средств и технологий.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/699
Appears in Collections:Кафедра педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Оцалюк К. О., Жерновникова О. А. .pdf896.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.