Кафедра циклічних видів спорту : [15] Головна сторінка зібрання Перегляд статистики

Перегляд за
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (Сортування за Датами збереження у порядку за спаданням): 1 до 15 з 15
Дата випускуНазваАвтор(и)
2015-12-23ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ З ПОРУШЕННЯМИ ПОСТАВИ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІСпіцин, В. В.; Спицын, В. В.
2015-12-23ОСОБЛИВОСТІ ОБ'ЄКТИВНИХ І СУБ'ЄКТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ НАПРУЖЕНОСТІ НАВАНТАЖЕННЯ У БАСКЕТБОЛІСТОК РІЗНОГО ВІКУ, АМПЛУА ТА РІЗНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇКозіна, Ж. Л.; Ширяєва, І. В.; Козина, Ж. Л.; Ширяева, И. В.; Кozina, Zh. L.; Shyriaieva, I. V.
2015-12-23ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ У ШКОЛЬНИКОВ СТАРШИХ КЛАССОВКозина, Ж. Л.; Ал-Равашдех, Абдел Басет; Коробейник, В. А.; Козіна, Ж. Л.; Ал-Равашдех, Абдел Басет; Коробейник, В. А.
2015-12-23МЕТОДИКА ИНТЕГРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ АСПЕКТОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ В БАЗОВЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКИ У ШКОЛЬНИКОВ СТАРШИХ КЛАССОВКозина, Ж. Л.; Ал-Равашдех, Абдел Басет; Никитенкова, Т. Ю.; Козіна, Ж. Л.; Ал-Равашдех, Абдел Басет; Нікітенкова, Т. Ю.
2015-12-23ЗДОРОВ'ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ З ПЛАВАННЯ В РЕЖИМІ ДНЯ ДИТЯЧОГО ОЗДОРОВЧОГО ТАБОРУКлімакова, С. М.; Климакова, С. Н.
2012-04-26ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИКозина, Ж. Л.; Ильницкая, А. С.; Почернина, М. Г.; Селиванов, Е. В.; Козин, А. В.; Козіна, Ж. Л.; Ільницька, Г. С.; Почерніна, М. Г.; Селіванов, Є. В.; Козін, О. В.
2012-04-26ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ У СТУДЕНТОВКозина, Ж. Л.; Ильницкая, А. С.; Ильницкая, Л. В.; Селиванов, Е. В.; Козеев, И. В.; Козіна, Ж. Л.; Ільницька, Г. С.; Ільницька, Л. В.; СелІванов, Є. В.; Козєєв, І. В.
2015-12-23ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ШКОЛЯРІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ПРИ ЗАНЯТТЯХ ФУТБОЛОМ У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХІщенко, В. В.; Козіна, Ж. Л.; Гребньова, І. В.; Новіков, Ю. О.; Ищенко, В. В.; Козина, Ж. Л.; Гребнёва, И. В.; Новиков, Ю. А.; Іshchenko, V. V.; Kozіna, Zh. L.; Grebnova, І. V.; Novіkov, Y. A.
2015-12-23ЗАСТОСУВАННЯ КЕЙС‒МЕТОДУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИГринченко, І. Б.; Попова, А. В.; Чуприна, О. І.; Чорний, Ю. П.; Гринченко, И. Б.; Попова, А. В.; Чуприна, А. И.; Чорний, Ю. П.; Grinchenko, I. B.; Popova, А. V.; Chuprina, А. I.; Cherniy, Y. P.
2015-05-22ПІДГОТОВКА ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ДО РОБОТИ В ДИТЯЧИХ ОЗДОРОВЧИХ ТАБОРАХ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ МІЖКУЛЬТУРНИХ КОМУНІКАЦІЙКлімакова, С. М.
2015-12-23ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ І ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯГринченко, І. Б.; Вакслер, М. А.; Тихонова, А. О.; Гринченко, И. Б.; Вакслер, М. А.; Тихонова, А. А.; Grinchenko, I. B.; Vaksler, M. A.; Tikhonova, A. O.
2015-12-23ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МНОГОМЕРНОГО И НЕЛИНЕЙНОГО РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ В БАСКЕТБОЛЕКозина, Ж. Л.; Воскобойник, А. С.; Гринь, Л. В.; Горильчаник, О. Г.; Козіна, Ж. Л.; Воскобойник, А. С.; Гринь, Л. В.; Горільчаник, О. Г.; Kozina, Zh. L.; Voskoboinik, А. S.; Grin, L. V.; Gorilchanik, О.
2016-03-01MATHEMATICAL BASIS FOR THE INTEGRAL DEVELOPMENT OF STRENGTH, SPEED AND ENDURANCE IN SPORTS WITH COMPLEX MANIFESTATION OF PHYSICAL QUALITIESKozina, Zh. L.; Repko, O. О.; Ionova, O. М.; Boychuk, Yu. D.; Korobeinik, V. A.; Козіна, Ж. Л.; Рєпко, О. О.; Іонова, О. М.; Бойчук, Ю. Д.; Коробейнік, В. А.; Козина, Ж. Л.; Репко, Е. А.; Ионова, О. Н.; Бойчук, Ю. Д.; Коробейник, В. А.
2016-12-28PSYCHOPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF FEMALE BASKETBALL PLAYERS WITH HEARING PROBLEMS AS THE BASIS FOR THE TECHNICAL TACTIC TRAINING METHODIC IN WORLD LEVEL TEAMSKozina, Zh. L.; Sobko, I.; Yermakova, T.; Cieslicka, M.; Zhukov, V.; Chia, M.; Goncharenko, V.; Goncharenko, O.; Korobeinik, V. A.; Козіна, Ж. Л.; Собко, И.; Єрмакова, Т.; Цеслицка, М.; Жуков, В.; Киа, М.; Гончаренко, В.; Гончаренко, О.; Коробейник, В. А.; Козина, Ж. Л.; Собко, И.; Ермакова, Т.; Цеслицка, М.; Жуков, В.; Киа, М.; Гончаренко, В.; Гончаренко, О.; Коробейник, В. А.
2016-05-20САМОРОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ЖІНКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СУСПІЛЬСТВАКлімакова, С. М.
Матеріали зібрання (Сортування за Датами збереження у порядку за спаданням): 1 до 15 з 15