Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/654
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЛупаренко, С. Є.-
dc.date.accessioned2017-06-27T08:35:21Z-
dc.date.available2017-06-27T08:35:21Z-
dc.date.issued2016-09-16-
dc.identifier.citationЛупаренко С. Є. Проблема дитинства в соціології / С. Є. Лупаренко // Актуальні проблеми сучасної соціології, соціальної роботи та професійної підготовки фахівців : матеріали доп. та повідомл. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 16 верес. 2016 р.) / Держ. вищ. навч. закл. «Ужгород. нац. ун-т», каф. соціол. і соц. роботи ; [за ред. І. В. Козубовської, Ф. Ф. Шандора]. – Ужгород : [б. в.], 2016. – С. 103–104.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/654-
dc.description.abstractАвтор розглядає процеси соціалізації та розвитку дитини. У двоспрямованому процесі задоволення взаємних вимог (соціалізації), що висуваються дитиною і суспільством одне до одного, відбувається відтворення суспільства (за умови, якщо воно задовольняє потреби індивіда) і розвиток людини, формування особистості (за умови прийняття нею вимог, що висуваються суспільством). Дитина має оволодіти мовою, мовленнєвими відношеннями, основами рахування, специфікою участі в іграх й обрядах, формуються її навички гігієни, носіння одягу, поводження з речами, орієнтації у природному й технічному середовищі. Автор рассматривает процессы социализации и развития ребенка. В двунаправленном процессе удовлетворения взаимных требований (социализации), предъявляемых ребенком и обществом друг к другу, происходит воспроизводство общества (при условии, если оно удовлетворяет потребности индивида) и развитие человека, формирование личности (при условии принятия им требований, предъявляемых обществом). Ребенок должен овладеть языком, речевыми отношениями, основами счета, спецификой участия в играх и обрядах, формируются его навыки гигиены, ношения одежды, обращения с вещами, ориентации в природном и технической среде.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherДерж. вищ. навч. закл. «Ужгород. нац. ун-т»uk_UA.UTF-8
dc.subjectдітиuk_UA.UTF-8
dc.subjectдитинствоuk_UA.UTF-8
dc.subjectрозвиток особистостіuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоціалізація дитиниuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоціальні потреби дитиниuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоціологіяuk_UA.UTF-8
dc.subjectдетиuk_UA.UTF-8
dc.subjectдетствоuk_UA.UTF-8
dc.subjectразвитие личностиuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоциализация ребенкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоциальные нужды ребенкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоциологияuk_UA.UTF-8
dc.subjectchildrenuk_UA.UTF-8
dc.subjectchildhooduk_UA.UTF-8
dc.subjectpersonality developmentuk_UA.UTF-8
dc.subjectchild socializationuk_UA.UTF-8
dc.subjectsocial needs childuk_UA.UTF-8
dc.subjectsociologyuk_UA.UTF-8
dc.titleПРОБЛЕМА ДИТИНСТВА В СОЦІОЛОГІЇuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лупаренко .pdf1.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.