Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/650
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЯковенко, Г. Г.-
dc.contributor.authorYakovenko, G. G.-
dc.date.accessioned2017-06-26T12:41:56Z-
dc.date.available2017-06-26T12:41:56Z-
dc.date.issued2016-05-12-
dc.identifier.citationЯковенко Г. Г. Екскурсійний метод у вивченні суспільствознавства : практичний вимір / Г. Г. Яковенко // Інноватика суспільствознавчої освіти ХХІ сторіччя : виклики і шляхи розвитку : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. до 25-річчя Незалежності України та з нагоди 40-річчя вищої історичної освіти на Миколаївщині, м. Миколаїв, 12–14 трав. 2016 р. / Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Житомир. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Миколаїв. обл. центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді. – Миколаїв : МНУ, 2016. – С. 72–73.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/650-
dc.description.abstractВ тезах доповіді до Всеукраїнської науково-практичної конференції висвітлюється тема екскурсійного методу у вивченні суспільствознавства : практичного виміру. Активне залучення до навчально-виховного процесу з суспільствознавства різних типів екскурсій активізує пізнавальну діяльність учнів, формує комплекс важливих компетентностей, які сприяють вихованню активної життєвої позиції випускника загальноосвітньої школи. В тезисах доклада к Международной научно-практической конференции освещается тема экскурсионного метода в изучении обществознания : практического измерения. Активное привлечение к учебно-воспитательному процессу по обществознанию различных типов экскурсий активизирует познавательную деятельность учащихся, формирует комплекс важных компетенций, способствующих воспитанию активной жизненной позиции выпускника общеобразовательной школы.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherМиколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського (МНУ)uk_UA.UTF-8
dc.subjectекскурсійний методuk_UA.UTF-8
dc.subjectсуспільствознавствоuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрактикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectнавчально-виховний процесuk_UA.UTF-8
dc.subjectвипускникиuk_UA.UTF-8
dc.subjectэкскурсионный методuk_UA.UTF-8
dc.subjectобществознаниеuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрактикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectучебно-воспитательный процессuk_UA.UTF-8
dc.subjectвыпускникиuk_UA.UTF-8
dc.subjectexcursion methoduk_UA.UTF-8
dc.subjectsocial studiesuk_UA.UTF-8
dc.subjectpracticeuk_UA.UTF-8
dc.subjecteducational processuk_UA.UTF-8
dc.subjectgraduatesuk_UA.UTF-8
dc.titleЕКСКУРСІЙНИЙ МЕТОД У ВИВЧЕННІ СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА : ПРАКТИЧНИЙ ВИМІРuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeЭКСКУРСИОННЫЙ МЕТОД В ИЗУЧЕНИИ ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЯ : ПРАКТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра всесвітньої історії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Яковенко Г. Г. Екскурсійний метод .pdf150.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.