Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 10 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2015-12-23ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МНОГОМЕРНОГО И НЕЛИНЕЙНОГО РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ В БАСКЕТБОЛЕКозина, Ж. Л.; Воскобойник, А. С.; Гринь, Л. В.; Горильчаник, О. Г.; Козіна, Ж. Л.; Воскобойник, А. С.; Гринь, Л. В.; Горільчаник, О. Г.; Kozina, Zh. L.; Voskoboinik, А. S.; Grin, L. V.; Gorilchanik, О.
2015-12-23ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ І ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯГринченко, І. Б.; Вакслер, М. А.; Тихонова, А. О.; Гринченко, И. Б.; Вакслер, М. А.; Тихонова, А. А.; Grinchenko, I. B.; Vaksler, M. A.; Tikhonova, A. O.
2015-05-22ПІДГОТОВКА ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ДО РОБОТИ В ДИТЯЧИХ ОЗДОРОВЧИХ ТАБОРАХ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ МІЖКУЛЬТУРНИХ КОМУНІКАЦІЙКлімакова, С. М.
2015-12-23ЗАСТОСУВАННЯ КЕЙС‒МЕТОДУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИГринченко, І. Б.; Попова, А. В.; Чуприна, О. І.; Чорний, Ю. П.; Гринченко, И. Б.; Попова, А. В.; Чуприна, А. И.; Чорний, Ю. П.; Grinchenko, I. B.; Popova, А. V.; Chuprina, А. I.; Cherniy, Y. P.
2015-12-23ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ШКОЛЯРІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ПРИ ЗАНЯТТЯХ ФУТБОЛОМ У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХІщенко, В. В.; Козіна, Ж. Л.; Гребньова, І. В.; Новіков, Ю. О.; Ищенко, В. В.; Козина, Ж. Л.; Гребнёва, И. В.; Новиков, Ю. А.; Іshchenko, V. V.; Kozіna, Zh. L.; Grebnova, І. V.; Novіkov, Y. A.
2015-12-23ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ З ПОРУШЕННЯМИ ПОСТАВИ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІСпіцин, В. В.; Спицын, В. В.
2015-12-23МЕТОДИКА ИНТЕГРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ АСПЕКТОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ В БАЗОВЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКИ У ШКОЛЬНИКОВ СТАРШИХ КЛАССОВКозина, Ж. Л.; Ал-Равашдех, Абдел Басет; Никитенкова, Т. Ю.; Козіна, Ж. Л.; Ал-Равашдех, Абдел Басет; Нікітенкова, Т. Ю.
2015-12-23ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ У ШКОЛЬНИКОВ СТАРШИХ КЛАССОВКозина, Ж. Л.; Ал-Равашдех, Абдел Басет; Коробейник, В. А.; Козіна, Ж. Л.; Ал-Равашдех, Абдел Басет; Коробейник, В. А.
2015-12-23ЗДОРОВ'ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ З ПЛАВАННЯ В РЕЖИМІ ДНЯ ДИТЯЧОГО ОЗДОРОВЧОГО ТАБОРУКлімакова, С. М.; Климакова, С. Н.
2015-12-23ОСОБЛИВОСТІ ОБ'ЄКТИВНИХ І СУБ'ЄКТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ НАПРУЖЕНОСТІ НАВАНТАЖЕННЯ У БАСКЕТБОЛІСТОК РІЗНОГО ВІКУ, АМПЛУА ТА РІЗНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇКозіна, Ж. Л.; Ширяєва, І. В.; Козина, Ж. Л.; Ширяева, И. В.; Кozina, Zh. L.; Shyriaieva, I. V.