Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6112
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorРадченя, І. В.-
dc.contributor.authorРадченя, И. В.-
dc.contributor.authorRadchenуa, I.-
dc.date.accessioned2021-10-01T08:43:57Z-
dc.date.available2021-10-01T08:43:57Z-
dc.date.issued2021-07-15-
dc.identifier.citationРадченя І. В. Життєвотворчий потенціал викладача як чинник реалізації новацій в освітній діяльності / І. В. Радченя // Наукові та освітні трансформації в сучасному світі : зб. матеріалів Всеукр. міждисциплінар. наук.-практ. конф., Чернігів, 15 лип. 2021 р. / Наук.-освіт. інновац. центр суспіл. трансформацій, м. Чернігів. – Суми : ТОВ НВП “Росток А. В. Т.”, 2021. – С. 282– 283.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.isbn978‑617‑512‑268‑6-
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6112-
dc.description.abstractУ тезах звертається увага на життєвотворчий потенціал викладача як чинника реалізації новацій в освітній діяльності, передусім крізь призму освітніх програм, які враховують запити сьогодення. В тезисах обращается внимание на жизненнотворческий потенциал преподавателя как фактора реализации новаций в образовательной деятельности, прежде всего через призму образовательных программ, учитывающих запросы современности. The theses draw attention to the life-creating potential of the teacher as a factor in the implementation of innovations in educational activities, primarily through the prism of educational programs that take into account the needs of our time.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherНауково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій, м. Чернігів; ТОВ НВП “Росток А. В. Т.", Сумиuk_UA.UTF-8
dc.subjectжиттєвотворчий потенціалuk_UA.UTF-8
dc.subjectвикладачuk_UA.UTF-8
dc.subjectноваціїuk_UA.UTF-8
dc.subjectосвітня діяльністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectжизненнотворческий потенциалuk_UA.UTF-8
dc.subjectпреподавательuk_UA.UTF-8
dc.subjectновацииuk_UA.UTF-8
dc.subjectобразовательная деятельностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectlife-creating potentialuk_UA.UTF-8
dc.subjectteacheruk_UA.UTF-8
dc.subjectinnovationsuk_UA.UTF-8
dc.subjecteducational activitiesuk_UA.UTF-8
dc.titleЖиттєвотворчий потенціал викладача як чинник реалізації новацій в освітній діяльностіuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeЖизненнотворческий потенциал преподавателя как фактор реализации новаций в образовательной деятельностиuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeLife-creative potential of a teacher as a factor in the implementation of innovations in educational activitiesuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Радченя І.В. Життєвотворчий потенціал викладача. pdf39.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.