Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6112
Title: Життєвотворчий потенціал викладача як чинник реалізації новацій в освітній діяльності
Other Titles: Жизненнотворческий потенциал преподавателя как фактор реализации новаций в образовательной деятельности
Life-creative potential of a teacher as a factor in the implementation of innovations in educational activities
Authors: Радченя, І. В.
Радченя, И. В.
Radchenуa, I.
Keywords: життєвотворчий потенціал
викладач
новації
освітня діяльність
жизненнотворческий потенциал
преподаватель
новации
образовательная деятельность
life-creating potential
teacher
innovations
educational activities
Issue Date: 15-Jul-2021
Publisher: Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій, м. Чернігів; ТОВ НВП “Росток А. В. Т.", Суми
Citation: Радченя І. В. Життєвотворчий потенціал викладача як чинник реалізації новацій в освітній діяльності / І. В. Радченя // Наукові та освітні трансформації в сучасному світі : зб. матеріалів Всеукр. міждисциплінар. наук.-практ. конф., Чернігів, 15 лип. 2021 р. / Наук.-освіт. інновац. центр суспіл. трансформацій, м. Чернігів. – Суми : ТОВ НВП “Росток А. В. Т.”, 2021. – С. 282– 283.
Abstract: У тезах звертається увага на життєвотворчий потенціал викладача як чинника реалізації новацій в освітній діяльності, передусім крізь призму освітніх програм, які враховують запити сьогодення. В тезисах обращается внимание на жизненнотворческий потенциал преподавателя как фактора реализации новаций в образовательной деятельности, прежде всего через призму образовательных программ, учитывающих запросы современности. The theses draw attention to the life-creating potential of the teacher as a factor in the implementation of innovations in educational activities, primarily through the prism of educational programs that take into account the needs of our time.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6112
ISBN: 978‑617‑512‑268‑6
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Радченя І.В. Життєвотворчий потенціал викладача. pdf39.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.