Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6072
Title: Дистанційна освіта з фізичного виховання в період карантину
Other Titles: Дистанционное образование по физическому воспитанию в период карантина
Distance education in physical education during the quarantine period
Authors: Кривенцова, І. В.
Клименченко, В. Г.
Іванов, О. В.
Кривенцова, И. В.
Иванов, А. В.
Kriventsova, I.
Klymenchenko, V.
Ivanov, O.
Keywords: фізичне виховання
студенти
дистанційна освіта
мотивація
навчання
физическое воспитание
студенты
дистанционное образование
мотивация
обучение
physical education
students
Remote education
motivation
training
Issue Date: 2020
Publisher: Харківська державна академія фізичної культури
Citation: Кривенцова І. В. Дистанційна освіта з фізичного виховання в період карантину / І. В. Кривенцова, В. Г. Клименченко, О. В. Іванов // Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології. – Харків : ХДАФК, 2020. – № 5 (2). – C. 98–103.
Abstract: В статті окреслено тематику та форми проведення дистанційного навчання з фізичного виховання, оцінено активність студентів під час очного та дистанційного навчання. Визначено роль, місце та можливості дистанційного навчання з фізичного виховання для студентів і викладачів. Дистанційні заняття фізичним вихованням допомагають формуванню більш об’ємного теоретичного багажу, сприяють збереженню здоров’я, мотивують до здорового способу життя за умови свідомої самоорганізації студента. В статье обозначена тематика и формы проведения дистанционного обучения по физическому воспитанию, оценена активность студентов во время очного и дистанционного обучения. Определена роль, место и возможности дистанционного обучения по физическому воспитанию для студентов и преподавателей. Удаленные занятия физическим воспитанием помогают формированию более объемного теоретического багажа, способствуют сохранению здоровья, мотивируют к здоровому образу жизни при сознательной самоорганизации студента. The article outlines the topics and forms of distance learning in physical education, assessing the activity of students during face-to-face and distance learning. The role, place and possibilities of distance learning in physical education for students and teachers. Distance learning physical education helps to form a more extensive theoretical baggage, contributes to the preservation of health, motivates to a healthy lifestyle with the conscious self-organization of the student.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6072
ISSN: 2522-1914
Appears in Collections:Кафедра одноборств, фехтування і силових видів спорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кривенцова І. В. .pdf447.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.