Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/598
Title: ДОСВІД РОБОТИ КАБІНЕТІВ МУЗИКИ ТА ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНИХ ІНСТИТУТАХ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ.
Authors: Григоренко, В. Л.
Keywords: кабінети музики
естетичне виховання
майбутні вчителі
музично-естетична культура
кабинеты музыки
эстетическое воспитание
будущие учителя
музыкально-эстетическая культура
offices music
aesthetic education
future teachers
musical and aesthetic culture
Issue Date: 22-May-2015
Publisher: Вид-во "Точка"
Citation: Григоренко В. Л. Досвід роботи кабінетів музики та естетичного виховання у педагогічних інститутах України у другій половині ХХ ст. / В. Л. Григоренко // Традиційна культура в умовах глобалізації: платформа для міжкультурного та міжрегіонального суспільного діалогу : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 22-23 трав. 2015 р.) / Департамент культури і туризму Харків. обл. держ. адмін., Обл. орг.-метод. центр культури і мистец. ; [редкол.: Л. Г. Омельченко, О. Г. Бугайченко, Н. М. Роман]. – Харків : Точка, 2015. – C. 32–34.
Abstract: В умовах гуманізації освітнього процесу, зростання вимог до рівня культури майбутнього вчителя заслуговує на ретельне вивчення історико-педагогічний досвід музично-естетичного виховання студентства в Україні в другій половині ХХ ст. Зокрема, широкий дослідницький інтерес становить діяльність спеціально призначених для підвищення музично-естетичної культури майбутніх учителів кабінетів музики та естетичного виховання, що були створені в навчальних педагогічних закладах наприкінці 60-х років ХХ ст. В условиях гуманизации образовательного процесса, рост требований к уровню культуры будущего учителя заслуживает тщательного изучения историко-педагогический опыт музыкально-эстетического воспитания студенчества в Украине во второй половине ХХ века. В частности, широкий исследовательский интерес представляет деятельность специально предназначенных для повышения музыкально-эстетической культуры будущих учителей кабинетов музыки и эстетического воспитания, которые были созданы в учебных педагогических заведениях в конце 60-х годов ХХ века.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/598
Appears in Collections:Кафедра теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Григоренко В. Л.pdf948.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.