Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5817
Title: Value orientations of art throught the lens of social, political, historical aspects in the process of education
Other Titles: Ціннісні орієнтації мистецтва через приціл соціальних, політичних, історичних аспектів у процесі освіти
Ценностные ориентации искусства через призму социальных, политических, исторических аспектов в образовательном процессе
Authors: Soloshenko-Zadniprovska, N.
Солошенко-Задніпровська, Н. К.
Солошенко-Заднепровская, Н. К.
Keywords: art orientation
historical aspects
political aspects
social aspects
educational process
орієнтації мистецтва
історичні аспекти
політичні аспекти
соціальні аспекти
освітній процес
ориентации искусства
исторические аспекты
политические аспекты
социальные аспекты
образовательный процесс
Issue Date: 9-Apr-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Soloshenko-Zadniprovska N. Value orientations of art throught the lens of social, political, historical aspects in the process of education / N. Soloshenko-Zadniprovska // Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст: Лінгвістика. Літературознавство. Методика викладання мови і літератури. Міждисциплінарні дослідження (психологія, соціологія, історія, політологія, філософія) : тези доп. Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 9 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [голова оргком. конф. Ю. Д. Бойчук, наук. керівник конф.-проекту С. К. Криворучко]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 85–86.
Abstract: The article clarifies the features of the value orientations of art through the prism of social, political, historical aspects in the educational process. У статті з'ясовано особливості ціннісних орієнтацій мистецтва через призму соціальних, політичних, історичних аспектів в освітньому процесі. В статье выяснены особенности ценностных ориентаций искусства через призму социальных, политических, исторических аспектов в образовательном процессе.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5817
Appears in Collections:Кафедра теорії і практики англійської мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Soloshenko-Zadniprovska N. K..pdf754.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.