Кафедра практичної психології : [27] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 27
Issue DateTitleAuthor(s)
2017-03-17Фактори успішної соціалізації людей похилого вікуГордієнко-Митрофанова, І. В.; Бондар, Ю. С.; Кобзєва, Ю. А.; Гордиенко-Митрофанова, И. В.; Бондарь, Ю. С.; Кобзева, Ю. А.; Gordiyenko-Mytrofanova, I. V.; Bondar, Yu. S.; Kobzeva, Yu. A.
2017-02-16ВПЛИВ ГЕНДЕРНОГО ФАКТОРА НА ВЕРБАЛЬНУ ПОВЕДІНКУ РЕСПОНДЕНТІВ (НА МАТЕРІАЛІ СТИМУЛУ «КРИЗА»)Бондар, Ю. С.; Кобзєва, Ю. А.; Гордієнко-Митрофанова, І. В.; Бондарь, Ю. С.; Кобзева, Ю. А.; Гордиенко-Митрофанова, И. В.; Bondar, Yu. S.; Kobzeva, Yu. A.; Gordiyenko-Mytrofanova, I. V.
2018-12-30Локальные войны и вооруженные конфликты ХХ столетия – участники и события : в исторических справках, интервью и психологических комментарияхЛомакин, Г. И.; Хомуленко, Т. Б.; Подчасов, Е. В.; Ягодка, А. К.; Быков, М. Л.; Ломакін, Г. І.; Хомуленко, Т. Б.; Підчасов, Є. В.; Ягідка, О. К.; Биков, М. Л.; Lomakin, H. I.; Khomulenko, T. B.; Pidchasov, E. V.; Yahidka, A. K.; Bykov, M. L.
2016-03-30Психологічні особливості регуляції емоції гніву в підлітковому та юнацькому віціЛисенко, Л. М.; Лысенко, Л. Н.; Lysenko, L. M.
2018-02-23Вікові кризи дорослості : причини та шляхи вирішенняЛисенко, Л. М.; Лысенко, Л. Н.; Lysenko, L. M.
2015Теоретичні аспекти проблеми психічногого здоров'я особистостіЛисенко, Л. М.; Лысенко, Л. Н.; Lysenko, L. M.
2018-10-22Психологічні чинники задоволеності стосунками в подружніх парахЛисенко, Л. М.; Лысенко, Л. Н.; Lysenko, L. M.
2017-10-27Значущість соціального інтелекту в професіях системи «людина - людина»Лисенко, Л. М.; Лысенко, Л. Н.; Lysenko, L. M.
2017-04-11Психологічні особливості самореалізації та саморозвитку релігійних та нерелігійних студентівКузнєцов, О. І.; Кузнецов, А. И.; Kuznetsov, O. I.
2018ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИГрицук, О. В.; Грицук, Ю. В.; Grytsuk, O. V.; Grytsuk, Yu. V.
2017-03-07Особистість як суб’єкт подолання кризових ситуацій : психологічна теорія і практикаБлинова, О. Є.; Борисюк, А. С.; Варій, М. Й.; Василевська, О. І.; Долинська, Л. В.; Єрмакова, Н. О.; Завацька, Н. Є.; Завацький, В. Ю.; Зливков, В. Л.; Карпенко, З. С.; Кокун, О. М.; Кряж, І. В.; Кузікова, С. Б.; Кузнєцов, М. А.; Лукомська, С. О.; Максименко, С. Д.; Олефір, В. О.; Радчук, Г. К.; Сафін, О. Д.; Седих, К. В.; Титаренко, Т. М.; Тімченко, О. В.; Усик, Д. Б.; Фоменко, К. І.; Хомуленко, Т. Б.; Черенщикова, Д. В.; Шаповалова, В. С.; Швалб, Ю. М.; Щербак, Т. І.; Яблонська, Т. М.; Blynova, O. Y.; Borysyuk, A. S.; Cherenschykova, D. V.; Dolynska, L. V.; Fomenko, K. I.; Karpenko, Z. S.; Khomulenko, T. B.; Kokun, O. M.; Kryazh, I. V.; Kuzikova, S. B.; Kuznetsov, M. A.; Lukomska, S. O.; Maksymenko, S. D.; Olefir, V. O.; Radchuk, H. K.; Safin, O. D.; Sedykh, K. V.; Shapovalova, V. S.; Shcherbak, T. I.; Shvalb, Y. M.; Timchenko, O. V.; Titarenko, T. M.; Usyk, D. B.; Vary, M. Y.; Vasylevska, O. I.; Yablonsky, T. M.; Yermakova, N. O.; Zavatska, N. Y.; Zavatskyy, V. Y.; Zlyvkov, V. L.
2017-02-10Емоційний інтелект як чинник психоемоційних станів студентів в умовах іспитуКузнєцов, М. А.; Діомідова, Н. Ю.; Кузнецов, М. А.; Диомидова, Н. Ю.; Kuznetsov, M. A.; Diomidova, N. Yu.
2016ГУБРИСТИЧНА МОТИВАЦІЯ ОПТИМІСТІВ ТА ПЕСИМІСТІВФоменко, К. І.; Кузнєцова, М. М.
2016ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИПолілуєва, І. В.
2016ОСОБИСТІСНО-РОЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇМихайленко, О. Ю.
2016РЕСУРСНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВМикитюк, С. О.
2016ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ И ДЕТЕРМИНАНТЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКАКузнецов, М. А.; Зотова, Л. Н.
2016ОТНОШЕНИЕ К УЧЕНИЮ У СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМИ УРОВНЯМИ САМООРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИКозуб, Я. В.
2016THE SPIRITUAL INTELLIGENCE AS AN INTEGRATING FACTOR OF HUMAN CONSCIOUSNESSGolovina, O.Yu.
2016РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ПЕРЦЕПТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГАВерещинська, Я. В.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 27