Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5753
Title: Читацький портрет сучасного першокурсника
Other Titles: Читательский портрет современного первокурсника
Reader's portrait of a modern freshman
Authors: Стасенко, Н.
Stasenko, N.
Keywords: читацький кругозір
першокурсники
студентські роботи
читательский кругозор
первокурсники
студенческие работы
reading horizon
freshmen
student works
Issue Date: 12-May-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Стасенко Н. Читацький портрет сучасного першокурсника / Н. Стасенко // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 67.
Abstract: У даній статті автором було досліджено читацький портрет сучасного першокурсника. В данной статье автором было исследовано читательский портрет современного первокурсника. In this article, the author examined the reader's portrait of a modern freshman.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5753
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стасенко Н. .pdf345.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.