Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5671
Название: Взгляды А. Л. Волынского в литературном контексте эпохи
Другие названия: Погляди А. Л. Волинського в літературному контексті епохи
A. L. Volynsky's views in the literary context of the era
Авторы: Гулич, Е. А.
Гуліч, О. О.
Gulich, O.
Ключевые слова: искусство
Волынский А. Л.
литературный контекст эпохи
эстетическая критика
мистецтво
Волинський А. Л.
літературний контекст епохи
естетична критика
art
Volynsky A. L.
literary context of the era
natural criticism
Дата публикации: 9-апр-2020
Издательство: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Библиографическое описание: Гулич Е. А. Взгляды А. Л. Волынского в литературном контексте эпохи / Е. А. Гулич // Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст: Лінгвістика. Літературознавство. Методика викладання мови і літератури. Міждисциплінарні дослідження (психологія, соціологія, історія, політологія, філософія) : тези доп. Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 9 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [голова оргком. конф. Ю. Д. Бойчук ; наук. керівник конф.-проекту С. К. Криворучко]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 27–28.
Краткий осмотр (реферат): В статье проанализированы взгляды А. Л. Волынского в литературном контексте эпохи. А. Л. Волынский оказывал интеллектуальное, моральное, эстетическое и эмоциональное влияние на пласты общественности конца ХIХ века. Свою задачу реформатор видел в обосновании новых принципов не только в литературной, но и в эстетической критике. У статті проаналізовано погляди А. Л. Волинського в літературному контексті епохи. А. Л. Волинський надавав інтелектуальний, моральний, естетичний і емоційний вплив на пласти громадськості кінця ХIХ століття. Своє завдання реформатор бачив в обґрунтуванні нових принципів не тільки в літературній, але і в естетичній критиці. The article analyzes the views of A. L. Volynsky in the literary context of the era. A. L. Volynsky had an intellectual, moral, aesthetic and emotional influence on strata of the public at the end of the nineteenth century. The reformer saw his task reformer saw his task as justifying new principles not only in literary, but but also in aesthetic criticism.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5671
Располагается в коллекциях:Кафедра теорії і практики англійської мови

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Гулич Е. А..pdf717.2 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.