Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5622
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorРаїна, В.-
dc.contributor.authorРаина, В.-
dc.contributor.authorRaina, V.-
dc.date.accessioned2021-07-12T12:39:07Z-
dc.date.available2021-07-12T12:39:07Z-
dc.date.issued2021-05-12-
dc.identifier.citationРаїна В. Індивідуальні освітні траєкторії розвитку молодших школярів / В. Раїна // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 27.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5622-
dc.description.abstractВ статті розглянуто індивідуальні освітні траєкторії розвитку молодших школярів, які є цілеспрямованою освітньою програмою, що забезпечує позицію вибору, розробку і реалізацію освітнього стандарту у процесі здійснення вчителем педагогічної підтримки для самовизначення і самореалізації молодших школярів. В статье рассмотрены индивидуальные образовательные траектории развития младших школьников, которые являются целенаправленной образовательной программой, что обеспечивают позицию выбора, разработку и реализацию образовательного стандарта в процессе осуществления учителем педагогической поддержки для самоопределения и самореализации младших школьников. The article deals with the individual educational development trajectories of junior school students, which is a purposeful educational programme that provides the position of choice, development and implementation of the educational standard in the process of teacher's pedagogical support for self-determination and self-realisation of junior school students.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectосвітні траєкторіїuk_UA.UTF-8
dc.subjectмолодші школяріuk_UA.UTF-8
dc.subjectстудентські роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectобразовательные траекторииuk_UA.UTF-8
dc.subjectмладшие школьникиuk_UA.UTF-8
dc.subjectстуденческие работыuk_UA.UTF-8
dc.subjecteducational trajectoriesuk_UA.UTF-8
dc.subjectjunior high school studentsuk_UA.UTF-8
dc.subjectstudent workuk_UA.UTF-8
dc.titleІндивідуальні освітні траєкторії розвитку молодших школярівuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeИндивидуальные образовательные траектории развития младших школьниковuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeIndividual educational trajectories of development of junior schoolchildrenuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра початкової і професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Раїна В. .pdf348.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.