Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5442
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСідельнікова, В. К.-
dc.contributor.authorОнісіфорова, В. Ю.-
dc.contributor.authorСидельникова, В. К.-
dc.contributor.authorОнисифорова, В. Ю.-
dc.contributor.authorSidelnikova, V.-
dc.contributor.authorOnisiforova, V.-
dc.date.accessioned2021-06-17T07:41:29Z-
dc.date.available2021-06-17T07:41:29Z-
dc.date.issued2020-11-27-
dc.identifier.citationСідельнікова В. К. Дослідження головних теоретичних аспектів антикризового управління підприємством / В. К. Сідельникова, В. Ю. Онісіфорова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : матеріали ХІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 27 листоп. 2020 р. / Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т ; [редкол.: В. О. Богомолов (голова) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 355–357.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5442-
dc.description.abstractВ статті розглянуто проблему антикризового управління підприємством. Під час розгляду наукової проблеми важливим є визначення з головним її теоретичним інструментарієм з метою побудови комплексного бачення на неї. Це є актуальним і під час розгляду проблеми побудови ефективної системи антикризового управління підприємством. Важливо визначити, що ж є предметом, об’єктом, суб’єктом та цілями такого управління. В статье рассмотрена проблема антикризисного управления предприятием. При рассмотрении научной проблемы важным является определение с главным ее теоретическим инструментарием с целью построения комплексного видения на нее. Это актуально и при рассмотрении проблемы построения эффективной системы антикризисного управления предприятием. Важно определить, что же является предметом, объектом, субъектом и целями такого управления. This article examines the problem of crisis management in an enterprise. When considering a scientific problem, it is important to identify with its main theoretical toolkit in order to build a comprehensive vision for it. This is also relevant when considering the problem of building an effective system of crisis management of the enterprise. It is important to determine what is the subject, object, subject and goals of such management.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний автомобільно-дорожній університетuk_UA.UTF-8
dc.subjectантикризове управлінняuk_UA.UTF-8
dc.subjectпідприємствоuk_UA.UTF-8
dc.subjectтеоретичні аспектиuk_UA.UTF-8
dc.subjectантикризисное управлениеuk_UA.UTF-8
dc.subjectпредприятиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectтеоретические аспектыuk_UA.UTF-8
dc.subjectcrisis managementuk_UA.UTF-8
dc.subjectenterpriseuk_UA.UTF-8
dc.subjecttheoretical aspectsuk_UA.UTF-8
dc.titleДослідження головних теоретичних аспектів антикризового управління підприємствомuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeИсследование главных теоретических аспектов антикризисного управления предприятиемuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeResearch of the main theoretical aspects of crisis management of the enterpriseuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.